Below you kind find some of my clients words about their experience with my individual health coaching services. English translation!

Teresia har varit till en stor hjälp när det kommer till mitt ät-beetende. Då jag i stort sett i hela mitt liv har tröstat mig med mat och framför allt sötsaker då jag känt mig ledsen, nedstämd eller stressad. Hennes sätt att jobba på med kognitiv beteendevetenskap har hjälpt mig
att identifiera de situationer som skapat mitt känslomässiga matbeetendet och till och med fått mig att avstå från att äta sötsaker när jag känt mig ledsen,nedstämd eller stressad. Sötsaker och mat för mig har verkligen varit en tröst.

Tack vare Teresias hjälp har jag kommit till många insikter över hur mitt känslomässiga liv påverkar mitt sätt att äta och hon har gett mig bra verktyg för att kunna hantera de situationer.

I mitt fall har inte viktnedgång varit den största motivationen även om det har kommit som en bonus. Utan för mig har det varit viktigt att få en balans med kosten då jag ofta haft eller allt eller inget tänk. Precis det här har mina 10 träffar med Teresia bidragit till. Jag kan varmt rekommendera henne. // Anja Piirainen.


Mitt intryck av rådgivning är den på sätt och vis ”tvingar” dig att tänka ”utanför boxen” när det kommer till ditt eget beteende. Teresia levererar inte bara enkla svar på dina frågor, utan hjälper dig att besvara dem själv genom att ställa dig frågor och be dig fundera på ett sätt som i alla fall jag inte tidigare gjort. Detta gör själva kostrådgivningen värdefull på sikt. Kort och gott är jag MYCKET nöjd med kostrådgivningen och ångrar definitivt inte att jag hörde av mig till Teresia. Hon har gett mig ett nytt perspektiv på mitt ätande och min syn på mat och MIG SJÄLV, vilket jag är oändlig tacksam för.

Jag har gått till en rad dietister tidigare av diverse olika anledningar och i olika sammanhang, men kostrådgivningen som jag fick via Teresia skilde sig från samtliga mina tidigare upplevelser. Jag uppskattade att fokus låg på tanke och orsaker till vad som hamnar på tallriken, mer än enbart på maten i sig. Så mina förväntningar kan sägas ha överträffats i och med att jag fick betydligt mer ut av rådgivningen än vid en vanlig dietistkonsultation. Den har gett mig ett mer långsiktigt perspektiv på ätande och jag tänker tidvis även idag på de frågor som Teresia ställde mig kring hur, varför och vilka tankar och händelser som leder till ett visst agerande – jag har blivit bättre på att analysera mitt beteende och på så vis förstå, och vid behov ändra detta. / anonym


Kostrådgivningen var bra! Kostrådgivningen gjorde att jag tog mig tiden att reflektera över mina matvanor och mina ätbeteenden, vilket behövdes. Det jag uppskattat mest är jag lärt mig att känna efter mer: Är jag hungrig eller bara sugen på grund av någon annan underliggande känsla? Behöver jag äta något, eller är det egentligen vila/sällskap/frisk luft/nånting annat som jag skulle behöva?

Jag hade nog tänkt att kostrådgivningen skulle vara mer strikt ”ät det här, ät inte det här” – men det handlade i verkligheten om mycket mer: om vad jag äter, hur jag äter, när jag äter och varför jag äter. Jag tyckte att vi under kostrådgivningen hann med att prata om mycket mer än jag förväntade mig. Jag hade tänkt att kostrådgivningen bara skulle handla om det vi äter till vardags, men det var till stor nytta att prata om olika synsätt på hur man kan äta lagom när man är bortbjuden, äter ute på restaurang eller när man har oregelbundna tider som t.ex. under semestern. Att alla mina känslor spelade så stor roll för mitt ätande hade jag nog inte kunnat tänka mig. Visst visste jag att jag tröstade mig med mat ibland när jag blev stressad, men jag hade ingen aningen på att jag även påverkades av mina glada tankar: att tankarna på att äta något lyxigare (och onyttigare) ofta kunde komma när jag var glad.

Teresia är duktig i sin roll som kostrådgivare! Jag gillade att konsultationerna var via Skype – det kändes smidigt! Teresia kändes väldigt närvarande och lagom personlig även om kommunikationen skedde med skärmar emellan oss. / Mikaela


Jag är väldigt nöjd. Kostrådgivningen var värdefull och gav mig insikt i de problem jag har i mitt känsloliv och hur det var kopplat till mitt ätande. Jag fick även bra tips och riktlinjer för hur jag ska förhålla mig till mat. / Peter


Jag hade ett positivt intryck av kostrådgivningen. Kände mig väl bemött i min matproblematik. Det stämde väl överens med det jag sökte för. Fick exakt den hjälp jag behövde. Jag skulle absolit tipsa om Teresia (jag gör det så ofta jag kan). / Anneli


Efter min konsultation. Det var mycket avslappnat och mycket tillmötesgående! Gav bra tips på lätta och goda alternativ och man förstod även att det fanns mer att tillgå om man fortsatte ha kontakt med dig. / Caroline